RHO Toneel

Toneelspelen (doen alsof) en verbeelden (fantaseren) is voor kinderen een natuurlijke manier van onderzoeken en leren. Spelenderwijs leren de kinderen steeds meer over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen.

Thema

Ouderschap
Gedrag en emoties
Bewegen
Ontspannen
Scholen

Wat ga je doen?

Tijdens de Rho Toneellessen staat verbeeldingskracht centraal. We fantaseren er lekker op los en spelen iedere week een andere rol. Door te benoemen wat we doen leren de kinderen (on)bewust gebruikmaken van ‘het spel-instrument’: lichaam, stem en mimiek. We beelden allerlei emoties, verhalen en situaties uit. We doen dit in ons eigen theater in Numansdorp op muziek en aan de hand van verhalen die passen binnen de belevingswereld van de groep. Om tot spel te komen gebruiken we steeds een andere inspiratiebron. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld: prentenboeken, proza, beeldende kunst, liedjes en versjes, maar ook échte theaterscripts. Elke les is een feestje!

Waarom toneel?

Toneelspelen (doen alsof) en verbeelden (fantaseren) is voor kinderen een natuurlijke manier van onderzoeken en leren. Tijdens onze lessen leren ze niet alleen wat toneelspelen is, hoe je een rol speelt en hoe theater maken werkt. Spelenderwijs leren de kinderen steeds meer over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Ze ontwikkelen zogeheten culturele vaardigheden, doordat ze (on)bewust bezig zijn met:

  • Samenwerken
  • Oplossingsgericht denken 
  • Improviseren
  • Aandachtig kijken en luisteren
  • Feedback geven en ontvangen
  • Presenteren voor publiek

Deze vaardigheden komen iedereen van pas in het leven, wat je ook doet. Bovendien maak je elke les veel plezier, bouw je zelfvertrouwen op, ontdek je talenten en maak je nieuwe vrienden. Kortom: een toneelcursus is een cadeau aan je kind dat bijdraagt aan persoonlijke groei.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de lessen te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis weinig geld is.

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een tussenpersoon in de Hoeksche Waard, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de Hoeksche Waard en weet of je kind in aanmerking komt. Je kunt vooraf alvast de ouderkaart invullen. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken aan de toneellessen van Rho Toneel meedoen.  De contributie of het lesgeld wordt altijd rechtstreeks naar ons als cultuuraanbieder overgemaakt.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen